Warning: array_reverse() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/vidinbg/public_html/aplication/controllers/pages.controller.php on line 123
Официален сайт на Община Видин

ENG | BG

close
close
 

Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин

Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 който се осъществя

 
X