ENG | BG

close
close
 

Покана за обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Видин за 2018 г.

   На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Видин

инж. Огнян Ценков – кмет на Община Видин

КАНИ

всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Видин за 2018 година. Мнения, препоръки и предложения, свързани с проектобюджета, могат да се изпращат на email: kmet@vidin.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.01.2018 г. (четвъртък), от 14.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Видин.

Публикувана на: 04.01.2018

 
X