ENG | BG

close
close
 

Откриваща конференция по проект на Община Видин   Събитието във връзка с проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ се проведе в залата на Общинския съвет. На нея присъстваха членовете на екипа по проекта с ръководител арх. Ангел Недялков – главен архитект на Община Видин, представители на фирми, ангажирани с изпълнението на проектните дейности, експерти и граждани.
     Презентация на проекта направи Веселина Георгиева, управител на „Про Актив Тийм“ ЕООД – фирмата за външна техническа помощ. Тя обясни кои са основните цели и дейности, както и ползите от реализацията му.

     Арх. Ангел Недялков припомни етапите на изпълнение на дейностите по проекта и зоната, която обхваща - от Драматичния театър до музей "Конака". Той обясни защо трябва да се промени облика на пешеходната зона след реконструкцията. „В момента тя не отговаря на съвременните изисквания за осигуряване на хармонична и достъпна градска среда за хора в неравностойно положение – липсват понижени преходи в нивата на тротоарите, пътеки от тактилни плочи за движение на незрящи хора, защитни парапети и други, каквито с помощта на проекта ще бъдат изградени. Арх. Недялков обърна внимание на дейностите, свързани с цялостна подмяна на подземната инфраструктура. Той отбеляза, че ще се положи нова настилка от едроразмерни гранитни плочи със специална повърхностна обработка срещу хлъзгане (термолющен гранит). Ще бъде изготвен график за ремонтните дейности, според който да не се пречи на работата на търговските обекти, увери главният архитект.
Публикувана на: 12.07.2018

 
X