ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков подписа договорите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Видин   Кметът Огнян Ценков и представителите на фирмите – изпълнители подписаха договорите по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор на строително монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Видин по четири обособени позиции.” На подписването присъстваха, както представителите на фирмите – изпълнители, така и на сдруженията на собствениците.

   За изпълнител по първа обособена позиция – Сдружение на собствениците: „Град Видин, Община Видин, жилищен комплекс „Вида” блок 3” е избрана фирма „КИД ПЛЮС” ЕООД. Общата стойност на договора е в размер 864 204,48 лева, а срокът за изпълнение е 210 календарни дни.По втора обособена позиция – Сдружение на собствениците: „Град Видин, Община Видин, ж.к. „Вида”, блок 5, вх.А, Б и В”, изпълнител е „ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Общата цена на договора е 815 214,00 лева, с включен ДДСи ще бъде изпълнен в срок от 210 календарни дни.„Кота Нула Строй“ ЕООД е избрана за изпълнител на трета обособена позиция – Сдружение на собствениците: „Град Видин, Община Видин, ж.к. „Вида”, блок 6, вх. А, Б и В”, като договорът е на стойност 849 704,40 лева и срок за изпълнение - 190 календарни дни.Сдружение на собствениците: „Град Видин, община Видин, ж.к. „Крум Бъчваров”, блок 5” е обособена позиция № 4 с изпълнител „Перфетострой“ ЕООД. Общата цена на договора е 818 385,60 лева,а срокът за изпълнение е 210 календарни дни.

   По изпълнение на поръчката ще бъде извършено изготвяне на технически проект (проектиране) и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително монтажните работи на обектите.

    Кметът на общината, представители на фирмите – изпълнители и на Сдруженията на собствениците изразиха своята увереност за реализиране на дейностите по проекта качествено и в срок. Огнян Ценков подчерта, че Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт, по-високо качество на жизнената среда, намаляване разходите за отопление на домакинствата, подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на града.


Публикувана на: 04.01.2018

 
X