ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков подписа договор по пета обособена позиция от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Видин    Кметът Огнян Ценков и представителна фирмата-изпълнител подписаха договор по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор на строително монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Видин по пет обособени позиции.” На подписването присъства, както представител на фирмата – изпълнител, така и на сдружението на собствениците.

   За изпълнител на пета обособена позиция „Сдружение на собствениците: Град Видин, Община Видин, жилищен комплекс   „Панония” блок 8” е  избрана фирма „КП ПАНОНИЯ” ДЗЗД с членове на обединението „Каро Трейдинг” ООД и „Биад-С” ЕООД. Общата стойност на поръчката, която включва изготвяне на технически проект (проектиране) и осъществяване на  авторски  надзор  по  време  на  изпълнение на строително-монтажните работи на обекта e1 515 693, 60 лв,  а срока за изпълнение е 300 календарни дни.

   На 4 януари 2018 година бяха подписани договорите по първите четири обособени позиции на проекта по Националната програма за енергийна ефективност.
Публикувана на: 05.01.2018

 
X