ENG | BG

close
close
 

Филиал Видин на Русенския университет бе домакин на кръгла маса    Събитието на тема „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“ откри член-кореспондент проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В него взеха участие проф. дтн Георги Михов - ректор на Технически университет - София, проф. д-р Велизара Пенчева - председател на Общото събрание на Русенския университет, проф. д-р Иван Евстатиев - председател на Асоциацията за кариерно развитие във висшето образование, Албена Георгиева - областен управител на Видин, Веселка Асенова - началник на Регионално управление на образованието, Генади Велков - председател на Общински съвет - Видин,Момчил Станков - административен директор на филиал Видин на Русенския университет, представители на бизнеса, на учебни заведения и др.

В работата на кръглата маса се включи и заместник-кметът на Община Видин Венци Пасков. Той приветства от името на кмета на Община Видин Огнян Ценков инициаторите за провеждането й, като подчерта, че темата е изключително полезна днес, когато Видин има вече филиал на висше учебно заведение, а от новата учебна година предлага и обучение в магистърски програми. Пасков изтъкна, че изграждането и укрепването на дългосрочно партньорство е сред основните общи цели на Русенския университет, държавната, местната власт и бизнеса. Трета година филиал Видин привлича все повече млади хора с предлаганите актуални специалности в различни направления, след завършването на които биха могли успешно да се реализират не само в нашия град, но и на други места в страната.         Заместник-кметът заяви, че за Община Видин развитието на висшето образование, наравно с развитието на средното образование се превръща в един от най-важните приоритети.

Презентация по темата направи проф. д-р Пенчева, като отбеляза, че Русенският университет залага на интегрирани методи, за да могат завършилите студенти да поемат своя професионален път. Тя представи етапите на прехода от висше образование към заетост и подчерта активната роля на държавата в това отношение, съвместната работа с общини, училища и работодатели. Обърна също внимание на провежданите информационни кампании, които представят възможностите за заетост, проучването на пазара на труда, предлагането на стажантски програми. Проф. д-р Велизара Пенчева информира, че около 70 студенти от филиал Видин са преминали 240-часово обучение при работодатели.

Ректорът на Русенския университет изрази удовлетворението си от интереса към кръглата маса и проведената дискусия. Проф. Белоев изказа своята признателност към Община Видин и към кмета Огнян Ценков за неговата лична инициатива да бъдат изплащани семестриалните такси на 10 студенти първокурсници от филиала в нашия град. Това става за трета година, след прието решение на Общинския съвет.

Публикувана на: 06.07.2018

 
X